14/07/2024 05:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Thường Nga chiết quế đồ
題嫦娥折桂圖

Tác giả: Đường Dần - 唐寅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 30/04/2007 08:23

 

Nguyên tác

廣寒宮闕舊遊時,
鸞鶴天香捲繡旗。
自是嫦娥愛才子,
桂花折與最高枝。

Phiên âm

Quảng Hàn cung khuyết cựu du thì,
Loan hạc thiên hương quyển tú kỳ.
Tự thị Thường Nga ái tài tử,
Quế hoa chiết dữ tối cao chi.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Trước lên cung Quảng rong chơi
Thiên hương nhã hạc một trời thướt tha
Chính nàng, tài tử Hằng Nga
Hái nhành hoa quế mặn mà làm duyên.
Tiêu đề có nơi chép là Đề Thường Nga chấp quế đồ 嫦娥执桂图.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Dần » Đề Thường Nga chiết quế đồ