26/06/2024 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãi Sơn đề bích
蠡山題壁

Tác giả: Ngô Ỷ - 吳綺

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/10/2021 14:36

 

Nguyên tác

千桃萬柳上嶙峋,
石室猶傳霸越臣。
不是五湖歸較晩,
此中應少苧蘿人。

Phiên âm

Thiên đào vạn liễu thượng lân tuân,
Thạch thất do truyền Bá Việt thần[1].
Bất thị Ngũ Hồ quy giác vãn,
Thử trung ưng thiếu Trữ La nhân[2].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngàn đào vạn liễu điệp trùng,
Đây còn thạch thất tôi hùng Việt xưa.
Ngũ Hồ về trễ vì ai,
Thiếu người khuynh quốc Trữ La đi cùng.
Lãi Sơn là toà núi nhỏ ở trấn Càn Sơn 乾山鎮, huyện thành Đức Thanh 德清縣城, tỉnh Chiết Giang, phong cảnh rất đẹp, chân núi có thôn Lãi Sơn 蠡山村, nơi đây tương truyền Phạm Lãi 範蠡 về ở ẩn sau khi giúp Câu Tiễn đánh diệt nước Ngô. Ông nuôi cá, nuôi thú, làm canh nông cùng buôn bán rất giàu, đã từng đem ngàn vàng giúp dân nghèo khi đói kém như trong sử sách của huyện Đức Thanh (Đức Thanh huyện chí 德清縣志) có ghi. Dân gọi ông là hiền tướng 賢相, khi ông mất làm miếu trên núi thờ ông, núi được gọi là Lãi Sơn, phía mặt bắc có hồ lớn cũng được dân gọi là hồ Phạm Lãi.

[1] Tôi thần của vua Việt bá chủ chư hầu, chỉ Phạm Lãi. Sau khi vua Việt là Câu Tiễn đánh chiếm được nước Ngô của Phù Sai, uy danh rung động bốn phương được nhà Chu cho làm bá chủ sai khiến chư hầu.
[2] Chỉ Tây Thi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Ỷ » Lãi Sơn đề bích