23/10/2021 19:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Vân Tiêu am
題雲霄庵

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2011 04:52

 

Nguyên tác

解破青山路一迢,
陽烏倒既過林腰。
倚窮欲把僧僮問,
只恐聲音動九霄。

Phiên âm

Giải phá thanh sơn lộ nhất điều,
Dương ô[1] đảo ký quá lâm yêu.
Ỷ cùng dục bả tăng đồng vấn,
Chỉ khủng thanh âm động cửu tiêu.

Dịch nghĩa

Một con đường phá vào núi xanh,
Chim quạ xà cánh lướt qua ngang rừng.
Đứng dựa chiếc gậy toan hỏi chú tiểu,
Chỉ e âm thanh làm rung động đến chín từng xanh.

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Phá núi xanh thông một nẻo đường,
Kim ô xà cánh lướt ngang rừng.
Dựa hèo gặp tiểu toan thăm hỏi,
Chỉ ngại rung trời bởi tiếng vang.
Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978
[1] Cũng như "kim ô", là biệt hiệu của mặt trời. Nghĩa chính của "kim ô" hay "dương ô" là con quạ vàng hay con ác vàng. Giải nghĩa cặn kẽ thì chữ "dương" là mặt trời, chữ "ô" là con quạ vì tương truyền trong mặt trời có con quạ ba chân. Do vậy "Dương ô" dùng để chỉ mặt trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Đề Vân Tiêu am