06/12/2021 22:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Anh yêu, mọi thứ đôi ta”
“I have loved, let us see if that’s all”

Tác giả: Edward Estlin Cummings

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 03/09/2021 07:10

 

Nguyên tác

I have loved, let us see if that’s all.
Bit into you as teeth, in the stone
of a musical fruit. My lips pleasantly groan
on your taste. Jumped the quick wall
of your smile into stupid gardens
if this were not enough (not really enough
pulled one before one the vague tough
exquisite flowers, whom hardens
richly, darkness. On the whole
possibly have i loved… you)
sheath before sheath
stripped to the Odour. (and here’s what WhoEver will know
Had you as bite teeth;
i stood with you as a foal
stands but as the trees, lay, which grow.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Anh yêu, mọi thứ đôi ta.
Cắn em như thể răng, va đá ngầm
Môi anh rên rỉ hân hoan
Chiều em. Nó bật tường nhanh không ngờ
nụ cười em thả ngu ngơ
Lần này không đủ (bao giờ đủ đây
kéo ra sao khó thế này
lòng nghe rộn rã, người ngay cứng rồi
mênh mang, bóng tối. Ngập trời
trong anh có lẽ yêu rồi… em ơi)
trước sau vỏ bọc cũng trôi
tước ra Mùi. (mà người đời đã quen
Em cắn anh với răng em;
Anh như ngựa nhỏ đứng bên em liền
như cây, nằm, mọc thẳng lên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edward Estlin Cummings » “Anh yêu, mọi thứ đôi ta”