08/02/2023 18:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Thanh Hoa nhất đới duyên sơn ngẫu thành
望清華一帶緣山偶成

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 23/05/2012 18:05

 

Nguyên tác

關河城郭屹參天
不盡春雲斷复連
九十九峰形勢遠
一時翠色到征船

Phiên âm

Quan hà thành quách ngật tham thiên
Bất tận xuân vân đoạn phục liên
Cửu thập cửu phong hình thế viễn
Nhất thời thuý sắc đáo chinh thuyền

Dịch nghĩa

Quan hà thành quách cao ngất trời
Mây xuân đứt rồi lại nối không cùng tận
Chín mươi chín ngọn núi hình thế xa xa
Có một lúc màu xanh đến tận con thuyền đang đi

Bản dịch của Đào Phương Bình

Quan hà thành quách ngất trời
Mây xuân đậm nhạt bời bời bay lên
Xa xa chín chín ngọn lèn[1]
Màu xanh xuống tận con thuyền đang đi
Thanh Hoa là tên cũ của Thanh Hoá ngày nay.

Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

[1] Chóp núi gọi là ngọn lèn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Vọng Thanh Hoa nhất đới duyên sơn ngẫu thành