29/11/2022 12:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm tác
感作

Tác giả: Hoàng Trọng Mậu - Nguyễn Đức Công

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi PH@ vào 17/09/2018 10:34

 

Nguyên tác

一別家山不記年,
心如泡影事如煙。
眼中劍珥淒無色,
夢裡鴻藍點自然。
死去已無乾淨地,
歸來惟有恨愁天。
從今化作啼鵑去,
帶血南回弔故園。

Phiên âm

Nhất biệt gia san bất ký niên,
Tâm như bào ảnh sự như yên.
Nhãn trung Kiếm Nhị[1] thê vô sắc,
Mộng lý Hồng Lam[2] điểm tự nhiên.
Tử khứ dĩ vô càn tịnh địa,
Quy lai duy hữu hận sầu thiên.
Tòng kim hoá tác đề quyên khứ,
Đới huyết nam hồi điếu cố viên.

Dịch nghĩa

Ly biệt quê nhà không nhớ mấy năm
Lòng như bọt bóng việc như sương khói
Trước mắt hồ Gươm, sông Nhị một màu thê lương
Trong mộng núi Hồng, sông Lam in dấu tự nhiên
Chết đi đã không còn đất sạch
Trở về chỉ có trời sầu hận
Từ nay hoá làm chim cuốc kêu
Mang máu về nam khóc vườn xưa

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chẳng nhớ bao năm biệt cố hương
Lòng như bọt bóng việc như sương
Trông vời Kiếm Nhị màu thê thảm
Mộng mị Lam Hồng vốn nhớ thương
Muốn chết đã rằng không đất sạch
Trở về chồng chất hận trời vương
Từ nay muốn hoá thành chim cuốc
Mang máu về Nam khóc cố hương
Bài thơ được làm trong thời gian tác giả bị giam ở nhà tù Hoả Lò.

[1] Chữ ghép hồ Hoàn Kiếm và Nhị hà (sông Hồng), chỉ Hà Nội.
[2] Chỉ núi Hồng, sông Lam của Nghệ An là quê hương của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Trọng Mậu » Cảm tác