28/10/2020 00:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong diên đồ thi
風鳶圖詩

Tác giả: Từ Vị - 徐渭

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2019 14:09

 

Nguyên tác

柳條搓線絮搓棉,
搓夠千尋放紙鳶。
消得春風多少力,
帶將兒輩上青天。

Phiên âm

Liễu điều ta tuyến nhứ ta miên,
Ta cấu thiên tầm phóng chỉ diên.
Tiêu đắc xuân phong đa thiểu lực,
Đới tương nhi bối thướng thanh thiên.

Dịch nghĩa

Dây xe bằng cành liễu hoặc bông liễu
Xe dài đủ nghìn tầm để thả diều
Làm tốn mất ít nhiều sức gió xuân
Đem được bầy trẻ lên trời xanh

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bông bay cành liễu sợi xe thành
Giây đủ nghìn tầm gió bốc nhanh
Nhiều ít gió xuân tiêu tốn sức
Đem bầy con trẻ vút trời xanh
Quách Thứ vẽ tranh diều rất đẹp. Đây là một bài trong hàng loạt bài mà tác giả đề tranh diều. Dụng ý mong cho lớp trẻ có một tương lai tốt đẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Vị » Phong diên đồ thi