16/04/2021 04:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 99 - Mặc ai tài trí

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/07/2007 22:07

 

Mặc ai rằng trí, mặc ai tài,
Ngay khoẻo[1] đà hay giống củ khoai.
Cáo đội oai hùm mà lỡm[2] chúng,
Ruồi nương đuôi ngựa luống khoe người.
Nhân tình cho biết dứa là nghệ[3],
Ba chén đầy, nay cũng ráo vơi[4].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309). Bài thiếu hai câu luận.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Chỉ hình dáng chỗ thẳng chỗ cong, chỉ chuyện đời khúc mắc.
[2] Lừa dối, xỏ xiên.
[3] Lá cây dứa thơm dùng hấp cơm nếp, giống lá cây nghệ không có giá trị. Ở đây nói việc đời lẫn lộn.
[4] Khô cạn. Câu này ý nói sự đời lúc thế này lúc thế khác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 99 - Mặc ai tài trí