27/05/2022 00:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái ngộ

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2009 07:24

 

Vượt mấy đèo xanh
Lại tìm quán nọ
Em đã đi rồi
Bình hồng cũng bỏ

Thôi còn gì đâu
Dặm trường bụi đỏ

Anh ngồi một xó
Ngậm tẩu rầu rầu

Tưởng mắt em sầu!
Đà Lạt - 1972

Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Tái ngộ