23/05/2024 00:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phàn Thành di chu thứ bạn tống Viên Liêm Châu vận

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 27/12/2022 05:01

 

Phiên âm

Tằng tằng thuý lãnh đệ tương canh,
Phỏng cổ nan tòng chứng cựu minh.
Di bắc Sở Sơn vân tế hợp,
Triều đông Hán Thuỷ nhật biên nghênh.
Ngoạ Long di tích nhân tranh thác[1],
Truỵ lệ tàn bi thảo nộ sinh.
Huống thị xuân phàm tôi tửu ngoại,
Quần phong thái bán tri danh.

Dịch nghĩa

Lớp lớp song xanh nối tiếp nhau,
Đi tìm dấu xưa, khó bề chứng thực cho những minh ước cũ.
Chếch sang bắc đỉnh Sở Sơn mây liền núi,
Đổ về đông, dòng Hán Thuỷ nước đón trời.
Di tích Ngoạ Long người người tranh nhau nhận,
Lệ rơi, bia nát, cỏ tranh nhau mọc.
Huống gì là ngoài chén rượu, trong cảnh buồm xuân căng gió,
Quá nửa những ngọn núi kia chẳng biết tên là gì.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Sóng biếc trùng trùng nối tiếp reo,
Chuyện xưa tích cũ khác nhau nhiều.
Phàn Sơn hướng bắc tầng mây phủ,
Hán Thuỷ về đông ánh nhật theo.
Dấu cũ Ngoạ Long, người cãi cọ,
Lệ rơi, bia nát, cỏ tiêu điều.
Buồm xuân căng gió, ta nâng chén,
Chẳng biết tên chi nửa núi đèo!
Phàn Thành thuộc tỉnh Hồ Bắc. Năm 219, Lưu Bị sai Quan Vũ đem quân đến đánh Tào Nhân. Quan Vũ lợi dụng nước sông Hán Thuỷ đang dâng cao để đánh bại bảy cánh quân của Vu Cấm.

[1] Nguyên chú: “Di tích Long Trung (nơi Khổng Minh từng sống ẩn), người đất Dự cho rằng thuộc Nam Dương, đất Sở lại cho rằng thuộc Tương Dương. Hai cách nói như là cãi nhau vậy.”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Phàn Thành di chu thứ bạn tống Viên Liêm Châu vận