21/05/2022 17:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành thập lý chí Hoàng Nhai tái đăng Văn Thù tháp quan bộc
行十里至黃崖再登文殊塔觀瀑

Tác giả: Viên Mai - 袁枚

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2019 08:07

 

Nguyên tác

黄崖天上生,
對面作浪起。
我頭不敢昂,
誠恐浪壓已。
豈知下望深,
青天反作底。
山外有山立,
山內有山倚。
頗類人衣裳,
幅幅有表裏。
忽然暴雨來,
人天一起洗。
避登千尋塔,
正對一條水。
瀑布從高看,
匹練更長矣。
始知開先寺,
相離咫尺耳。
只為絕巘遮,
紆行十餘里。

Phiên âm

Hoàng Nhai thiên thượng sinh,
Đối diện tác lãng khởi.
Ngã đầu bất cảm ngang,
Thành khủng lãng áp kỷ.
Khởi tri hạ vọng thâm,
Thanh sơn phẩm tác để.
Sơn ngoại hữu sơn lập,
Sơn nội hữu sơn ỷ.
Phả loại nhân y thường,
Bức bức hữu biểu lý.
Hốt nhiên bạo vũ lai,
Nhân thiên nhất khởi tẩy.
Tỵ đăng thiên tầm tháp,
Chính đối nhất điều thuỷ.
Bộc bố tòng cao khán,
Thất luyện cánh trường hỹ.
Thuỷ tri Khai Tiên[1] tự,
Tương ly chỉ xích nhĩ.
Chỉ vị tuyệt nghiễn già,
Vu hành thập dư lý.

Dịch nghĩa

Hoàng Nhai sinh ở trên trời
Trước mặt là sóng dậy
Ta không dám ngẩng đầu
Sợ sóng đè vào mình
Biết đâu nhìn suống sâu
Núi xanh lại làm đáy
Ngoài núi còn có núi đứng
Trong núi còn có núi tựa
Áo xiêm giống như người
Có trong ngoài lớp lớp
Bỗng mưa rào kéo tới
Cả trời người đều rửa
Tránh mưa lên tháp nghìn tầm
Gặp ngay một cột nước
Từ cao nhìn xuống thác
Dài hơn cả tấm lụa
Mới biết chùa Khai Tiên
Chỉ cách nhau gang tấc
Chỉ vì núi cao vút chắn
Phải đi vòng hơn mười dặm

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Hoàng Nhai mọc ở trời
Sáng dậy ngay trước mặt
Ta không dám ngẩng đầu
Chỉ sợ bị sóng hắt
Biết đâu nhìn xuống sâu
Núi xanh thành đáy lát
Ngoài núi có núi đứng
Trong có núi san sát
Lớp lớp như áo xiêm
Của người trông giống thật
Bỗng mưa rào kéo tới
Trời người đều ướt hết
Tránh lên tháp nghìn tầm
Trước mặt nước một cột
Từ cao nhìn thác nước
Dài hơn tấm lụa thật
Gang tấc chùa Khai Tiên
Cách nhau giờ mới biết
Chỉ vì đỉnh núi cao
Mười dặm vòng vo mệt
Hoàng Nhai tức Long Thủ nhai ở Lư Sơn, ở ngoài cửa bên cửa đại thiên trì lư sơn vài trăm mét. Văn Thù tháp tức Thiên Tri đài ở bên phải Văn Thù đài ở Đại Thiên Tri, Lư Sơn.

[1] Chùa ở dưới đỉnh Tú Phong, Lư Sơn, nguyên là nơi đọc sách thời nhỏ của Lý Cảnh trung chủ thời Nam Đường. Sau khi Lý lên ngôi, xây chùa trên nền cũ, lấy cái ý là điềm khai quốc, nên có tên là Khai Tiên tự.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Mai » Hành thập lý chí Hoàng Nhai tái đăng Văn Thù tháp quan bộc