30/01/2023 18:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngộ đại hàn, vị tả hữu bách quan
遇大寒,謂左右百官

Tác giả: Lý Thánh Tông - 李聖宗

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 29/05/2020 08:22

 

Nguyên tác

朕居深宮之中,御獸炭,襲狐裘,冷氣猶且如此。況囚人在囹圄之中,受縲絏之苦,曲直未分,腹之不充,形之不蓋。一為寒風所逼,豈不死於無辜。朕甚憫之。其令有司發衾席,及飯日二次給之。

Phiên âm

Trẫm cư thâm cung chi trung, ngự thú thán, tập hồ cầu, lãnh khí do thả như thử. Huống tù nhân tại linh ngữ chi trung, thụ luy tiết chi khổ, khúc trực vị phân, phúc chi bất sung, hình chi bất cái. Nhất vi hàn phong sở bức, khởi bất tử ư vô cô. Trẫm thậm mẫn chi. Kỳ lệnh hữu ti phát khâm tịch, cập phạn nhật nhị thứ cấp chi.

Bản dịch của Hoàng Lê

Trẫm ở trong thâm cung, sưởi lò than thú, mặc áo hồ cừu, (thế mà) khí lạnh còn (ghê gớm) đến thế. Huống chi những người bị giam cầm trong ngục, khổ sở về gông cùm, ngay gian chưa định rõ, bụng không đủ cơm no, áo không kín thân thể, một khi gặp cơn gió bấc thổi, há chẳng là vô tội mà chết (oan) ư? Trẫm rất lấy làm thương xót. Vậy hạ lệnh cho hữu ty phát chăn chiếu và mỗi ngày hai bữa cơm phát cho họ.
Rút từ Việt sử lược, Đại Việt sử ký toàn thư. Tiêu đề do nhóm biên soạn Thơ văn Lý Trần đặt.

Tháng Mười năm Ất Mùi (từ 23-10 đến 21-11-1055) gặp tiết đại hàn, rất rét, vua nghĩ đến người tù ngục lòng thương xót, bèn nói với các quan tả hữu những lời này.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thánh Tông » Ngộ đại hàn, vị tả hữu bách quan