21/03/2023 07:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà chỉn rất nghèo thay - Bà đi đâu vội mấy

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/10/2020 16:27

 

Nhà chỉn[1] rất nghèo thay, nhờ được bà hay lam, hay làm, thắt lưng bó que[2], xắn váy quai cồng[3], tất tưởi[4] chân nam[5], chân chiêu[6], vì tớ đỡ đần trong mọi việc;

Bà đi đâu vội mấy, để cho lão vất vơ, vất vưởng, búi tóc củ hành, buông quần lá toạ[7], gật gù tay đũa, tay chén[8], cùng ai kể lể chuyện trăm năm.
Đôi câu đối này Nguyễn Khuyến làm để khóc cụ bà, hoàn toàn dùng chữ nôm. Vế trên tả cụ bà lúc sinh thời vốn là người chịu khó làm ăn, không quản cái thân danh là một bực mệnh phụ, coi sóc hết mọi việc trong nhà là một nhà rất thanh bạch. Vế dưới cụ ông than thân, vì cụ bà mất đi mà để cho cụ ông vất vơ vất vưởng, không biết cùng ai chuyện trò, phải đành nhắm rượu một mình cho khuây khoả vậy.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931, tr. 57
[1] Chỉ vì như thế, một nông nỗi thế.
[2] Lối thắt dây lưng bắt múi ra đằng sau lưng và ra ngoài áo.
[3] Xắn chỗ cạp váy xung quanh dây lưng cho gọn để làm việc.
[4] Có ý nói làm ăn bận bịu, lúc nào cũng như vội vàng, như sợ không đủ thời giờ.
[5] Chân phải.
[6] Chân trái.
[7] Nói cạp quần buông toả xuống chỗ dây lưng.
[8] Chỉ người uống rượu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Nhà chỉn rất nghèo thay - Bà đi đâu vội mấy