12/08/2020 02:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đùa ông đồ Cự Lộc

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 08:36

 

Mưỡu:
Văn hay chữ tốt ra tuồng,
Văn dai như chão, chữ vuông như hòm.
Vẻ thầy như vẻ con tôm,
Vẻ tay ngoáy cám, vẻ mồm húp tương.

Nói:
Lịch sự ai bằng thầy Cự Lộc,
Gặp cô đầu nói mộc[1] một vài câu:
Anh chẳng sang mà cũng chẳng giầu,
Hồ bao[2] ních, rận bâu quanh chiếu[3].
Khăn nhuộm lờ lờ mùi nước điếu,
Nón chóp sơn vừa méo vừa tròn.
Quần vải to ngại giặt ngả màu son,
Giầy cóc gặm[4] nhặt dây đàn khâu lấy.
Phong lưu ấy mà tình tính ấy,
Đến cô đầu vẫn thấy lả lơi bông[5],
Xinh thay diện mạo anh hùng!
Ông đồ Cự Lộc đồng quận với tác giả, người thô lỗ mà hay đi hát cô đầu.

Theo ông Đạm Nguyên, bài này không phải của Nguyễn Khuyến vì trong Thi cảo không có.

Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Nói thô bỉ, cộc cằn.
[2] Xưa làm cái hình túi như hình cái mề gà đeo vào dây lưng, gọi là hồ bao.
[3] Chế ông nhiều rận quá, ngồi mà rận bò ra cả chiếu.
[4] Giầy sơn đã mòn, như con cóc gặm mất mũi giầy.
[5] Nói bông đùa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Đùa ông đồ Cự Lộc