27/09/2021 14:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quang Khánh tự hạ trú chu
光慶寺下駐舟

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/03/2020 15:33

 

Nguyên tác

路頭樹影悠揚遽,
園外禽聲嘯嘯纔。
休惜樽前拚一醉,
人生不出少年來。

Phiên âm

Lộ đầu thụ ảnh du dương cự,
Viên ngoại cầm thanh khiếu khiếu tài.
Hưu tích tôn tiền biền (biện) nhất tuý,
Nhân sinh bất xuất thiếu niên lai.

Dịch nghĩa

Bóng cây bên đường thoắt đã ngả dài
Chim chóc ngoài vườn chợt cất tiếng hót
Trước chén rượu, tiếc chi mà chẳng liều say một trận
Đời người ta ai thoát vòng tuổi trẻ bao giờ

Bản dịch của Minh Đăng

Bóng cây chênh chếch mé đường xa
Chim chóc ngoài vườn ríu rít ca
Cuộc rượu say mềm đâu có tiếc
Người ta ai thoát trẻ trung mà!
Chùa Quang Khánh ở xã Dưỡng Mông, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, nay thuộc huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương.

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông (Viện nghiên cứu Hán Nôm), NXB Văn học, 2003

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Quang Khánh tự hạ trú chu