18/10/2021 20:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mây ngang Tam Đảo

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bái

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/08/2013 09:05

 

Tưởng chừng trời đất nhẹ tênh
Mây ngang Tam Đảo bồng bềnh về đâu?
Nắng dưới chân gió trên đầu
Còn em đằm thắm giữa màu thông xanh
Đền thiêng em dắt tay anh
Cầu cho mình sống yên lành vì nhau
Núi vừa cao núi vừa sâu
Vầng mây như thể nhịp cầu chung chiêng
Tiếng chim tự bói chuyện riêng
Bói hoa bói quả xem thiêng chừng nào
Quanh quanh Tam Đảo nghiêng chào
Tiếng chuông nhè nhẹ thỉnh vào thinh không
Nguồn: Ngọc Bái, Trong trẻo trước mùa thu (thơ), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Bái » Mây ngang Tam Đảo