03/12/2022 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hẹn

Tác giả: Tế Hanh - Trần Tế Hanh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Chính Mi vào 05/08/2017 17:49

 

Tặng hai nhà văn Trung Quốc đi vào Khu 4

Thu lạnh, ấm thêm tình quốc tế
Bạn ra mặt trận hướng phương nam
Bảy trăm tàu giặc tin vừa báo
Hẹn lại mừng nhau chiếc một ngàn
10-1965

Nguồn: Khúc ca mới, NXB Văn học, 1966

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tế Hanh » Hẹn