17/01/2022 15:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời thề Nga
Русский зарок

Tác giả: Nikolay Alexandrovich Zinoviev - Николай Александрович Зиновьев

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2021 07:57

 

Nguyên tác

Ни от тюрьмы, ни от сумы,
Ни от пустого верхоглядства,
Ни от вина, ни от кумы...
Я зарекаюсь от богатства.

Bản dịch của Tô Ngọc Thạch

Không từ nhà tù, không từ bị gậy
Không từ thói nông nổi hão huyền
Không từ rượu chè hay người tin cậy
Ngửa mặt tôi thề chẳng dám giàu thêm
Nguồn: Nắng bạch dương (thơ song ngữ), Tô Ngọc Thạch tuyển dịch, NXB Thế giới, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nikolay Alexandrovich Zinoviev » Lời thề Nga