23/06/2021 15:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ chí Tây Hồ
初至西湖

Tác giả: Viên Hoằng Đạo - 袁宏道

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/02/2019 13:10

 

Nguyên tác

山上清波水上塵,
錢時花月宋時春。
看官不識杭州語,
只道相逢有北人。

Phiên âm

Sơn thượng thanh ba thuỷ thượng trần,
Tiền thì[1] hoa nguyệt Tống thì[2] xuân.
Khán quan bất thức Hàng Châu ngữ,
Chỉ đạo[3] tương phùng hữu bắc nhân.

Dịch nghĩa

Sóng xanh trên núi bụi trên nước
Hoa trăng thời Tiền, xuân thời Tống
Khách xem không hiểu tiếng Hàng Châu
Mọi người cứ cho là gặp người bắc

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Khói trên hồ núi chìm dưới sóng
Trăng thời Tiền thời Tống cỏ hoa
Tiếng Hàng Châu chẳng nghe ra
Ngỡ là người bắc mới vừa xuống nam
Tác giả làm bài này vào năm Vạn Lịch thứ 25 khi từ chức tri huyện huyện Ngô, đến du lãm Tây Hồ ở Hàng Châu.

[1] Chỉ nước Ngô Việt do Tiền Lưu lập nên thời Ngũ Đại thập quốc, đóng đô ở Hàng Châu.
[2] Chỉ Nam Tống, đóng đô ở Lâm An (tức Hàng Châu). Câu này chỉ Tây Hồ đẹp có truyền thống xuyên suốt mọi thời đại lịch sử.
[3] Nam Tống lập kinh đô ở Lâm An, một số lớn người bắc dời vào đây ở, cho nên tiếng Hàng Châu có pha giọng bắc, gọi là tiếng quan thoại Hàng Châu. Người phương nam nghe không hiểu tiếng Hàng Châu, lại cứ ngỡ là gặp người bắc đến.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Hoằng Đạo » Sơ chí Tây Hồ