21/04/2021 07:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngón giai nhân

Tác giả: Bích Khê - Lê Quang Lương

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 18/04/2006 18:11

 

Đây em gượng khúc tranh này
Mới lên trục gấm nét mày đã cau
Em ơi nhấn mạnh thì đau
Em ơi nhấn nhẹ khôn lau nét buồn
Tiếng mau e ruột như cồn
Lại trong tiếng đục luống hờn bấy thân
Tình anh luỵ ngón giai nhân
Sống lìa nay được ấy ngần đoàn viên.
Nguồn: Kiều Văn, Thơ Bích Khê, NXB Đồng Nai, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bích Khê » Ngón giai nhân