24/01/2021 10:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng huyện đông liễu từ
鳳縣冬柳詞

Tác giả: Diêu Xuân - 姚椿

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/07/2014 10:07

 

Nguyên tác

垂手當筵玉酒紅,
曉烏啼罷暮林空。
深山冰雪渾無用,
一樹承恩在永豐。
離思天公也不堪,
一星高動影毿毿。
烏靴紅笠青山路,
不是江南是漢南。
絲鬢寥天感鳳笙,
尊前翻唱柳枝情。
東君不怕離人苦,
更遣明年著意生。

Phiên âm

Thuỳ thủ[1] đương diên ngọc tửu hồng,
Hiểu ô đề bãi mộ lâm không.
Thâm sơn băng tuyết hồn vô dụng,
Nhất thụ thừa ân tại Vĩnh Phong.
Ly tứ thiên công dã bất kham,
Nhất tinh cao động ảnh tam tam.
Ô ngoa hồng lạp thanh sơn lộ,
Bất thị Giang Nam thị Hán Nam.
Ty mấn liêu thiên cảm phượng sinh,
Tôn tiền phiên xướng liễu chi tình.
Đông quân bất phạ ly nhân khổ,
Cánh khiển minh niên trước ý sinh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tiệc vui tay xoả rượu ngọc hồng
Quạ sáng kêu rang, rừng chiều không
Núi sâu băng tuyết đều không sánh
Một gốc còn đây tại Vĩnh Phong
Chia cách do trời chẳng thể kham
Sao cao loáng động bóng tơ chùng
Nón hồng giày quạ đường ven núi
Không phải Giang Nam cũng Hán Nam
Tơ tóc trời buồn cảm điệu sênh
Liễu chi trước tiệc hát bao tình
Chúa xuân không kể người đi khổ
Lại khiến sang năm liễu vẫn xanh
[1] Điệu múa "Đại thuỳ thủ" và "Tiểu thuỳ thủ" xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diêu Xuân » Phụng huyện đông liễu từ