22/10/2021 20:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ độc binh thư
夜讀兵書

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 16/05/2012 09:44

 

Nguyên tác

孤燈耿霜夕,
窮山讀兵書。
平生萬里心,
執戈王前驅。
戰死士所有,
恥復守妻孥。
成功亦邂逅,
逆料政自疏。
陂澤號饑鴻,
歲月欺貧儒。
嘆息鏡中面,
安得長膚腴。

Phiên âm

Cô đăng cảnh sương tịch,
Cùng sơn độc binh thư.
Bình sinh vạn lý tâm,
Chấp qua vương tiền khu.
Chiến tử sĩ sở hữu,
Sỉ phục thủ thê nô.
Thành công diệc giải cấu,
Nghịch liệu chính tự sơ.
Bi trạch hiệu cơ hồng,
Tuế nguyệt khi bần nho.
Thán tức kính trung diện,
An đắc trường phu du.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đêm sương đèn một ngọn
Hóc núi đọc binh thư
Nuôi chí ngoài muôn dặm
Cầm giáo trước xe vua
Vốn sẵn lòng chết trận
Thẹn vướng vợ con thơ
Nên việc, do may mắn
Liệu trước, rõ vu vơ
Hồng đói gào bên vực
Năm tháng dối nhà nho
Soi gương than với mặt
Hồng hào được mãi ru?
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng - Phần thơ dịch, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Dạ độc binh thư