04/02/2023 22:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khê cư tức sự
溪居即事

Tác giả: Thôi Đạo Dung - 崔道融

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2008 20:19

 

Nguyên tác

籬外誰家不系船,
春風吹入釣魚灣。
小童疑是有村客,
急向柴門去卻關。

Phiên âm

Ly ngoại thuỳ gia bất hệ thuyền,
Xuân phong xuy nhập điếu ngư loan.
Tiểu đồng nghi thị hữu thôn khách,
Cấp hướng sài môn khứ khước quan.

Dịch nghĩa

Bên ngoài rào nhà ai đó không buộc thuyền
Gió xuân thổi con thuyền vào đầm câu
Tiểu đồng nghĩ rằng có khách ở quê lên
Vội vàng chạy ra mở cánh cửa phên

Bản dịch của Nguyễn Hà

Ai đó ngoài rào chẳng buộc thuyền
Đầm câu - cơn gió dắt thuyền lên
Tưởng lầm có khách quê thăm hỏi
Trẻ vội vàng ra mở cửa phên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đạo Dung » Khê cư tức sự