29/03/2023 20:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ dạ tự Thạch Hồ quy Điều Khê kỳ 10
除夜自石湖歸苕溪其十

Tác giả: Khương Quỳ - 姜夔

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 10/04/2009 19:36

 

Nguyên tác

環玦隨波冷未銷,
古苔留雪臥牆腰。
誰家玉笛吹春怨,
看見鵝黃上柳條。

Phiên âm

Hoàn quyết tuỳ ba lãnh vị tiêu,
Cổ đài lưu tuyết ngoạ tường yêu.
Thuỳ gia ngọc địch xuy xuân oán,
Khán kiến nga hoàng thướng liễu điều.

Bản dịch của (Không rõ)

Nửa vành sóng dợn lạnh chưa tan
Lưng tường tuyết đọng ướt rêu xanh
Nhà ai thổi sáo, xuân hờn oán
Chỉ thấy oanh kêu, liễu một cành
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Quỳ » Trừ dạ tự Thạch Hồ quy Điều Khê kỳ 10