15/08/2020 03:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở nhà nhất mẹ, nhì con

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 10:35

 

Ở nhà nhất mẹ, nhì con,
Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ở nhà nhất mẹ, nhì con