24/09/2020 00:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có gì xứng bằng đôi ta

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/09/2016 10:24

 

Có gì xứng bằng đôi ta
Trầu xanh vôi tốt đậm đà trước sau
Nắm tay cùng dắt qua cầu
Bóng ta soi đấy đẹp màu yêu thương.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Có gì xứng bằng đôi ta