08/12/2022 03:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Những người sinh ra trong những năm không lịch sử”
“Рожденные в года глухие”

Tác giả: Aleksandr Blok - Александр Блок

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 25/11/2012 21:25

 

Nguyên tác

3. Н. Гиппиус

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы - дети страшных лет России -
Забыть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы -
Кровавый отсвет в лицах есть.

Есть немота - то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.

И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье, -
Те, кто достойней, боже, боже,
Да узрят царствие твое!

Bản dịch của Tế Hanh

Z.N. Gippiux

Những người sinh ra trong những năm không lịch sử
Đều quên đi con đường họ đã qua
Nhưng chúng tôi, những đứa con của nước Nga đen tối
Chúng tôi không thể quên quá khứ bao giờ

Những năm tro tàn, những năm máu chảy
Nỗi điên rồ hay hy vọng mong manh
Nét mặt chúng tôi còn in vết máu
Của những ngày giải phóng, đấu tranh

Nếu chúng tôi lặng im vì tiếng nổ
Như chiếc búa nặng nề bịt miệng chúng tôi
Tim chúng tôi trống không mà mệnh số
Đã dâng lên cơn sốt bồi hồi

Và trên cái chết chúng tôi, trên thi thể
Bầy quạ quay cuồng mất tiếng kêu rên
Để cho những ai xứng đáng cùng Thượng đế
Được tại xứ Người mãi mãi nằm yên
Nguồn: Thơ A. Blôk, NXB Thanh niên, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Blok » “Những người sinh ra trong những năm không lịch sử”