29/06/2022 03:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm thu

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 03/09/2009 02:52

 

Trăng thu lạnh gió thu mềm
Tóc ai bay lạc qua thềm heo may
Hương người chỉ một ta say
Xin đừng cởi áo treo ngoài gió trăng!
25.3.1971

Nguồn: Người đẹp trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Đêm thu