23/05/2024 03:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai kia một mạn thuyền bồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 14:38

 

Ai kia một mạn thuyền bồng
Kẻ loan người phượng, mặc lòng ngược xuôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai kia một mạn thuyền bồng