05/12/2020 23:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai kia một mạn thuyền bồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 14:38

 

Ai kia một mạn thuyền bồng
Kẻ loan người phượng, mặc lòng ngược xuôi
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai kia một mạn thuyền bồng