04/02/2023 22:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng trung thu
中秋月

Tác giả: Tang Hằng Xương - 桑恒昌

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2008 03:48

 

Nguyên tác

自从母亲别我永去
我便不再看它一眼
深怕那一大滴泪水湿了人间

Bản dịch của Hồng Diệu

Từ ngày mẹ xa tôi đi vào vĩnh cửu
Tôi không dám nhìn trăng một lần
Tôi sợ giọt lệ to lớn ấy
Tự
Trời cao
Rơi
Làm ướt cả cõi trần
Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc, trích trong tập thơ Hoài thân thi tuyển

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tang Hằng Xương » Trăng trung thu