23/06/2024 02:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 078
078

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2014 23:18

 

Nguyên tác

The grass seeks her crowd in the earth.
The tree seeks his solitude of the sky.

Bản dịch của Bằng Việt

Cỏ tìm ra bầy đàn mình trên mặt đất
Cây tìm ra sự cô đơn mình tận trên trời!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 078