23/04/2024 11:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư ca tử kỳ 1
漁歌子其一

Tác giả: Shigeno no Sadanushi - 滋野貞主

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi U cốc khách vào 25/04/2011 18:06

 

Nguyên tác

漁父本自愛青灣,
鬢髮皓然骨勝明。
水澤畔,
蘆葉間,
拏音遠去入江邊。

Phiên âm

Ngư phủ bản tự ái thanh loan,
Mấn phát hạo nhiên cốt thắng minh.
Thuỷ trạch bạn,
Lô diệp gian,
Nã âm viễn khứ nhập giang biên.

Bản dịch của Nam Long

Vốn mến vũng xanh đấy lão câu,
Quắc thước hình dong, tóc trắng phau.
Khi chằm nước,
Giữa bông lau,
Bờ sông vọng tiếng lưới đang thâu.
Tiểu tự: “Phụng hoạ ngự chế, mỗi ca dụng nhập tự” 奉和御制,每歌用入字 (Phụng mệnh hoạ bài của vua, mỗi bài dùng chữ “nhập”).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Shigeno no Sadanushi » Ngư ca tử kỳ 1