09/08/2020 18:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ước gì anh hoá ra hoa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 10:01

 

Ước gì anh hoá ra hoa,
Để em nâng lấy rồi mà gói khăn.
Ước gì anh hoá ra chăn,
Để cho em đắp, em lăn cùng giường.
Ước gì anh hoá ra gương,
Để cho em cứ ngày thường em soi.
Ước gì anh hoá ra cơi[1],
Để cho em đựng cau tươi, trầu vàng.
Khảo dị:
Ước gì anh hoá ra hoa,
Để em nâng lấy rồi mà cài khăn.
Ước gì anh hoá ra chăn,
Để cho em đắp, em lăn cùng giường.
Ước gì anh hoá ra gương,
Để cho em cứ vấn vương soi mình.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Một đồ dùng thường làm bằng gỗ, phủ sơn, trông như một cái khay tròn có nắp đậy, dùng để đựng trầu. Tục xưa khi khách đến nhà, chủ thường mang cơi trầu ra mời khách ăn trầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ước gì anh hoá ra hoa