29/09/2020 04:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tim mình nửa tỉnh nửa say

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 01/04/2016 19:05

 

Tim mình nửa tỉnh nửa say
Tỉnh vì đau đớn, say ngày có nhau
Người ta mặc kệ ta sầu
Sầu dâng nghẹn cổ xây lầu tương tư.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Tim mình nửa tỉnh nửa say