04/10/2022 05:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đói lòng ăn khế, ăn sung

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 22:18

 

Đói lòng ăn khế, ăn sung,
Trông thấy mẹ chồng thì nuốt chẳng trôi.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đói lòng ăn khế, ăn sung