30/05/2022 06:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gái có chồng như rồng có vây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2019 22:48

 

Gái có chồng như rồng có vây,
Gái không chồng như cối xay chết ngõng.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gái có chồng như rồng có vây