28/07/2021 23:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tả con chó săn

Tác giả: Thích Tịnh Niệm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/01/2017 20:59

 

Dây da buộc cổ hách ai bằng
Thứ đó quả là thứ chó săn
Mập thịt, mướt lông, nhờ bộ cẳng
Căng lưng, phình bụng, bởi hàm răng

Nghe hơi chồn thỏ ra điều mạnh
Thấy cọp, hùm, beo hết dám hăng
Mai mốt thú rừng coi đã tận
Thịt mi họ cũng xẻ ra ăn
Nguồn: Thích Tịnh Niệm, Đạo và đời (thơ), NXB Thời đại, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Tịnh Niệm » Tả con chó săn