26/06/2024 01:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa (Tiểu đình hoa)
浣溪紗(小庭花)

Tác giả: Lý Cảnh - 李璟

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 12:26

 

Nguyên tác

風壓輕雲貼水飛,
乍晴池館燕爭泥,
沈郎多病不勝衣。

沙上未聞鴻雁信,
竹間時聽鷓鴣啼,
此情惟有落花知。

Phiên âm

Phong áp khinh vân thiếp thuỷ phi,
Sạ tình trì quán yến tranh nê,
Trầm lang đa bệnh bất thăng y.

Sa thượng vị văn hồng nhạn tín,
Trúc gian thời thính giá cô đề,
Thử tình duy hữu lạc hoa tri.

Bản dịch của Song Tuyết

Mây gió la đà quét nước trôi,
Yến oanh hửng nắng giỡn bùn chơi,
Ốm đau áo mỏng chẳng ấm người.

Bờ cát mỏi mòn tin nhạn bặt,
Gia gia ngõ trúc hót chơi vơi,
Tình này họa gửi cánh hoa rơi.
(Phóng dịch)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Cảnh » Hoán khê sa (Tiểu đình hoa)