19/01/2021 22:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai ta như Kim Trọng, Thuý Kiều

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:18

 

Hai ta như Kim Trọng, Thuý Kiều,
Đã lắm lúc đắng, còn nhiều lúc cay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai ta như Kim Trọng, Thuý Kiều