07/07/2020 01:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu tuyệt cú
柳絕句

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2014 17:35

 

Nguyên tác

數樹新開翠影齊,
倚風情態被春迷。
依依故國樊川恨,
半掩村橋半掩溪。

Phiên âm

Sổ thụ tân khai thuý ảnh tề,
Ỷ phong tình thái bị xuân mê.
Y y cố quốc Phàn Xuyên hận,
Bán yểm thôn kiều bán yểm khê.

Dịch nghĩa

Vài cây liễu vừa ra lá non, màu xanh biếc đồng đều,
Phất phơ trước gió xuân làm ta say mê.
Chạnh nhớ liễu nơi quê nội Phàn Xuyên cũng vậy,
Liễu xanh nửa che cây cầu quê, nửa che dòng suối.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vài cây ra lá ngát xanh đều
Trong gió xuân lay cảnh dễ yêu
Nom tựa Phàn Xuyên quê nội cũ
Nửa che con suối, nửa che cầu
Phàn Xuyên là quê nội của tác giả, ở phía nam kinh thành Trường An, cách hơn 30 dặm. Cuối đời, khi từ Hồ Châu về kinh đô làm việc, ông cư ngụ tại đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Liễu tuyệt cú