02/12/2020 04:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hát giang sóng vỗ

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 02:02

 

Đất dẫu thù riêng chẳng đạp cùng
Thù chung há lẽ đội trời chung!
Giận phường tham bạo, em như chị;
Thoi dệt này phen đổi kiếm cung,

Ngọn cờ Nương-Tử Châu-Phong
Ngàn thu núi Tản sông Hồng còn bay,
Nghe vang ngọn cỏ lá cây
Tiếng ai thét gió ngàn Tây còn truyền.

Ầm ầm binh mã xuống Long-Biên
Thành quách thu về khói lửa yên,
Dâu bể hãy còn non nước ấy
Gương xưa vằng vặc nhớ trông lên.

Cùng nhau lại một lời nguyền:
Quốc thù rửa sạch Dân quyền nêu cao!
Hát-Giang sóng vỗ ào ào
Đêm đêm trăng lạnh như gào tiến quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Hát giang sóng vỗ