18/09/2021 00:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phóng ngưu
放牛

Tác giả: Lục Quy Mông - 陸龜蒙

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2014 11:39

 

Nguyên tác

江草秋窮似秋半,
十角吳牛放江岸。
鄰肩抵尾乍依隈,
橫去斜奔忽分散。
荒陂斷塹無端入,
背上時時孤鳥立。
日暮相將帶雨歸,
田家煙火微茫濕。

Phiên âm

Giang thảo thu cùng tự thu bán,
Thập giác Ngô ngưu phóng giang ngạn.
Lân khiên để vĩ sạ y ôi,
Hoành khứ tà bôn hốt phân tán.
Hoang pha đoạn tạm vô đoan nhập,
Bối thượng thì thì cô điểu lập.
Nhật mộ tương tương đới vũ quy,
Điền gia yên hoả vi mang thấp.

Dịch nghĩa

Cỏ bên bờ sông cuối thu mà vẫn xanh như giữa thu,
Năm con trâu đất Ngô thả trên bờ sông.
Chúng sát vai, vẫy đuôi gần bên nhau,
Đi ngang chạy xiên bỗng xa nhau.
Chúng vào đại nơi gò hoang, hào phế,
Trên lưng thường có một con chim đậu.
Đến chiều chúng bên nhau đội mưa trở về,
Nhắm hướng khói bếp chủ nhà bốc lên trong mưa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ cuối thu còn xanh như nửa
Năm trâu Ngô thả giữa bờ sông
Sóng vai đuôi quẫy bước cùng
Bỗng rồi phân tán con đông con đoài
Chúng vào đại những nơi hoang phế
Trên lưng thường đậu lẻ một chim
Đội mưa chiều, chúng kiếm tìm
Khói lam nhà chủ làm phương mà về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Quy Mông » Phóng ngưu