17/04/2021 18:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn hứng (I) kỳ 1
漫興其一

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 19:47

 

Nguyên tác

世路蹉跎雪上巔,
一生落魄更堪憐。
兒孫種福留心地,
魚鳥忘情樂性天。
掃雪煮茶軒竹下,
焚香對案閣梅邊。
故山昨夜纏清夢,
月滿平灘酒滿船。

Phiên âm

Thế lộ sa đà tuyết thượng điên,
Nhất sinh lạc thác[1] cánh kham liên.
Nhi tôn chủng phúc lưu tâm địa,
Ngư điểu vong tình lạc tính thiên.
Tảo tuyết chử trà hiên trúc hạ,
Phần hương đối án các mai biên.
Cố sơn tạc dạ triền thanh mộng,
Nguyệt mãn Bình Than tửu mãn thuyền.

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Tuyết trắng đỉnh đầu vẫn chửa nên,
Một đời luân lạc cảm niềm riêng.
Ðất lành vun xới truyền con cháu,
Tánh gốc thong dong vui cá chim.
Ðọc sách hương trầm mai cạnh gác,
Nấu trà nước tuyết trúc bên hiên.
Ðêm qua núi cũ triền miên mộng,
Trăng ngập đầy sông, rượu ngập thuyền.
[1] Chữ phách, đọc là thác đi đôi với lạc (lạc phách).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Mạn hứng (I) kỳ 1