15/05/2021 09:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thính xướng “Sơn giá cô”
聽唱山鷓鴣

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2007 16:56

 

Nguyên tác

金穀歌傳第一流,
鷓鴣清怨碧煙愁。
夜來省得曾聞處,
萬里月明湘水秋。

Phiên âm

Kim Cốc[1] ca truyền đệ nhất lưu,
Giá cô thanh oán bích yên sầu.
Dạ lai tỉnh đắc tằng văn xứ,
Vạn lý nguyệt minh Tương thuỷ[2] thu.

Dịch nghĩa

Bài ca hạng nhất lưu truyền truyện buồn ở Kim Cốc,
Như tiếng chim giá cô kêu trong sương khói biếc.
Đêm nay tỉnh giấc nghe thấy bài này, nhớ lại đã từng nghe,
Trong một đêm thu trăng sáng trên sông Tương dài vạn dặm.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Xếp hàng đầu truyền từ Kim Cốc
Giá cô buồn, oán đọng sương xanh
Đêm nằm tỉnh giữa âm thanh
Sông Tương, muôn dặm sáng vành trăng thu.
Sơn giá cô là tên một ca khúc, khi hát lên nghe buồn như tiếng chim giá cô. Chim giá cô giống như gà rừng, tiếng kêu rất buồn thảm.

[1] Trang trại do Thạch Sùng người đời Tấn cất cho vợ lẽ là Lục Châu cư ngụ, nay tại huyện Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Khi bị quyền thần Tôn Tú cưỡng đoạt, nàng nhảy lầu tự tử.
[2] Tức sông Tương trong tỉnh Hồ Nam, tương truyền hai bà vợ vua Thuấn tự tử nơi đây khi nghe tin vua băng hà khi đi tuần thú phương nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Thính xướng “Sơn giá cô”