09/07/2020 00:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đọc tập thơ Cao Bá Quát bài 2

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Phụng Hà vào 11/12/2013 07:06

 

Cười ngất ông xanh quá thiệt thà,
Sinh ta nhưng cố bắt làm ta.
Ngoài năm châu lớn gì gì huậy?
Trong bốn nghìn năm thế thế a?
Trót chẳng hay ư, nhưng chẳng dở,
Đành không trẻ nữa, ngán không già.
Mò tìm quên quách chòm râu bạc,
Bảy chục còn nghi tuổi mới ba.
(1933)

Nguồn: Thơ văn Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Đồng Nai, TP HCM, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Đọc tập thơ Cao Bá Quát bài 2