28/06/2022 04:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man
菩薩蠻

Tác giả: Triệu Trường Khanh - 趙長卿

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 14:18

 

Nguyên tác

隔江一帶春山好,
平林新綠春光老。
休去倚闌幹,
飛紅不忍看。
東流何處去,
便是歸舟路。
芳草外斜陽,
行人更斷腸。

Phiên âm

Cách giang nhất đới xuân sơn hảo,
Bình lâm tân lục xuân quang lão.
Hưu khứ ỷ lan can,
Phi hồng bất nhẫn khan.
Đông lưu hà xứ khứ,
Tiện thị quy chu lộ.
Phương thảo ngoại tà dương,
Hành nhân cánh đoạn trường.

Bản dịch của Nguyẽn Chí Viễn

Cách sông một giải non xuân hảo,
Bình lâm rậm lục xuân quang lão.
Đừng có tựa lan can,
Hoa rơi chẳng nỡ nhìn.
Đi đâu dòng nước chảy,
Có phải thuyền về đấy.
Cỏ ngát ánh tà dương,
Người đi luống đoạn trường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Trường Khanh » Bồ tát man