23/03/2023 15:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 20

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/10/2018 17:27

 

chú quạ bị què
lê ra bờ đê
mổ mè no nê
trở vô ngủ lẹ
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Bài số 20