21/05/2024 01:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý Vũ xử sĩ cố lý
李羽處士故里

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/11/2008 22:06

 

Nguyên tác

柳不成絲草帶煙,
海槎東去鶴歸天。
愁腸斷處春何限,
病眼開時月正圓。
花若有情還悵望,
水應無事莫潺湲。
終知此恨難銷盡,
辜負南華第二篇。

Phiên âm

Liễu bất thành ty thảo đới yên,
Hải tra đông khứ hạc quy thiên.
Sầu trường đoạn xứ xuân hà hạn,
Bệnh nhãn khai thì nguyệt chính viên.
Hoa nhược hữu tình hoàn trướng vọng,
Thuỷ ưng vô sự mạc sàn viên.
Chung tri thử hận nan tiêu tận,
Cô phụ Nam Hoa[1] đệ nhị thiên.

Bản dịch của Trần Trọng San

Cỏ đà đeo khói liễu chưa buông
Hạc đã về trời bè đến đông
Ruột quặn nơi sầu xuân vẫn ngát
Mắt đau khi mở nguyệt đương tròn
Có tình thì hẳn hoa buồn ngóng
Không việc mà sao nước gợn tuôn
Nên biết hận này tan chẳng được
Nam Hoa thiên ấy phụ mơ mòng
[1] Nam Hoa kinh của Trang Tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Lý Vũ xử sĩ cố lý