31/07/2021 13:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Tôn Minh tú tài vãng Phan Châu phỏng Vi Khanh
送孫明秀才往潘州訪韋卿

Tác giả: Lý Tần - 李頻

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Mặc Am vào 24/02/2019 16:39

 

Nguyên tác

北鳥飛不到,
北人今去遊。
天涯浮瘴水,
嶺外問潘州。
草木春冬茂,
猿猱日夜愁。
定知遷客淚,
應只對君流。

Phiên âm

Bắc điểu phi bất đáo,
Bắc nhân kim khứ du.
Thiên nhai phù chướng thuỷ,
Lĩnh ngoại vấn Phan Châu[1].
Thảo mộc xuân đông mậu,
Viên nhu nhật dạ sầu.
Định tri thiên khách lệ,
Ưng chỉ đối quân lưu.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Chim Bắc không bay tới
Nay người Bắc đi đâu?
Chân trời chướng khí nổi
Ngoài Lĩnh hướng Phan Châu
Bốn mùa cây cỏ rậm
Vượn kia suốt ngày sầu
Biệt ly hoen khoé mắt
Vì huynh lệ tuôn mau
[1] Địa danh có từ thời Bắc Nguỵ, nay thuộc Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Tần » Tống Tôn Minh tú tài vãng Phan Châu phỏng Vi Khanh