27/06/2022 15:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 2
秋晚靈雲寺鍾樓閒望其二

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 10/10/2011 20:44

 

Nguyên tác

飛襻樹起半空中,
入坐山光幾萬重。
風過不知黃葉墜,
客來誰與白雲慵。
並河椐本潮逾急,
夾徑栽花暑更濃。
塵夢無端成點醒,
寒霜戛打一回鍾。

Phiên âm

Phi phàn thụ khởi bán không trung,
Nhập toạ sơn quang kỷ vạn trùng.
Phong quá bất tri hoàng diệp truỵ,
Khách lai thùy dữ bạch vân dung.
Tịnh hà cư bản triều du cấp,
Giáp kính tài hoa thử cánh nồng.
Trần mộng vô đoan thành điểm tỉnh,
Hàn sương kiết đả nhất hồi chung.

Dịch nghĩa

Vín bay lên đứng dậy nửa không trung
Ngồi xuống (đã nhìn thấy) quang cảnh dãy núi dăng vạn trùng
Gió thổi qua, không biết lá vàng rụng
Khách về đây, ai cùng lười biếng như mây
Triều dâng ngấn nước cưa (in) ngang gốc, ngập nhanh
Bên lối đi hoa trồng, nắng lại thêm nồng
Giấc mộng trần ai không mối trở thành điểm tỉnh
Sương lạnh (chiều buông) gõ một hồi chuông

Bản dịch của Bùi Văn Chất

Vín bay lên đứng nửa không trung
Nhập toạ núi dăng mấy vạn trùng
Gió thổi lá vàng rơi chẳng biết
Khách vào mây trắng lướt ai trông
Triều dâng ngấn nước da cây sẫm
Hoa nở lối đi ánh nắng hồng
Trần mộng không mầm thành điểm tỉnh
Chiều buông sương thỉnh một hồi chuông
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 2